kwalifikacje

Doświadczenie zawodowe

Stowarzyszenie im. Sue Ryder – (od 05.2021 – aktualnie)
Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne – Psycholog

Akademickie Centrum Medyczne WSG Bydgoszcz – (od 07.2021 – aktualnie)
Psycholog

Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – (od 06.2019 – do 31.01.2021)
Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu – Psycholog

Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej – (od 02.2020)
Biegły przy Sądzie Biskupim Diecezji Bydgoskiej

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy(aktualnie)
Biegły w dziedzinie psychologii oraz w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Sąd Okręgowy w Kielcach(do 31.12.2020)
Biegły z zakresu psychologii oraz w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy(od 2005 – do 2018)
Oddział psychiatryczny,
Oddział odwykowy,
Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Zespół Leczenia Środowiskowego.

Dom Seniora „Aktywni Zawsze” Kielce
Opieka psychologiczna oraz zajęcia grupowe.

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach.
Opieka psychologiczna.

NZOZ „ Nadzieja Rodzinie” Kielce
Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Poradnia Leczenia Uzależnień,
Odział Dzienny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.

Stowarzyszenie „Razem Pokonamy Depresję”
Zajęcia terapeutyczno – edukacyjne.

Świętokrzyski Klub Abstynencyjny „RAJ”
Kontakt indywidualny oraz zajęcia grupowe dla osób ze stowarzyszeń abstynenckich woj. świętokrzyskiego.

Edukacja

Centrum Specjalizacyjne dla Psychologów Klinicznych „Kopernik” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. Specjalizacja: zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego.

Szkolenie dla Biegłych Opiniujących w Przedmiocie Uzależnienia od Alkoholu (WOTAiW) Stalowa Wola.

Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Psychologia, studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkolenia

Diagnostyka psychologiczna:
szkolenia z zastosowania WAIS-R (PL) i MMPI-2
szkolenia dotyczące wybranych aspektów opiniowania sądowego
szkolenia dotyczące diagnozowania w obszarze neuropsychologii

Szkolenia dotyczące seksualności ludzi dorosłych tj. (diagnostyka dla psychologów; zaburzenia psychologiczne i zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną; leczenie zaburzeń seksualnych; starzenie się) – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Szkolenie dla opiekunów zawodowych z zakresu pracy z pacjentem otępiennym i jego rodziną – organizowane w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach.

Wybrane warsztaty i konferencje naukowe

Profilaktyka i terapia zaburzeń depresyjnych – warsztat szkoleniowy.

Praca nad Rozbrajaniem Psychologicznych Mechanizmów Uzależnienia – warsztat szkoleniowy.

Diagnoza kliniczna w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Wyznaczanie kierunków terapii psychologicznej – warsztat szkoleniowy.

Terapia zaburzeń psychicznych w warunkach penitencjarnych – konferencja.

Zaburzenie Obsesyjno-Kompulsyjne – Diagnoza i Terapia – konferencja.

Terapia Poznawczo-Behawioralna OCD – konferencja.

Odkrywając Sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania neuropsychologii – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Uczestnictwo w Kongresie Suicydologicznym

Uczestnictwo w XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego