Polityka prywatności

W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa, uczestniczyłam w lipcu 2018r. w szkoleniu pt: „Rozporządzenie PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych. Co powinni wiedzieć psychologowie?”
Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z wprowadzeniem dyrektywy RODO oraz z tworzeniem Branżowego Kodeksu Postępowania.

Organizator : OZZP Zarząd Krajowy

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Agnieszka Marek – Gabinet Psychologiczny z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Racławicka 14/6; 85-041 Bydgoszcz.
REGON: 382310925, NIP: 558-15-28-603
mail: gabinet@agnieszkamarekpsycholog.pl tel.: +48 888 310 124