oferta

Gabinet psychologiczny oferuje usługi w zakresie:

Poradnictwa psychologicznego
Profesjonalnej diagnostyki psychologicznej
Opiniowania psychologicznego i sądowego

Poradnictwo psychologiczne

Wsparcie osób w procesie zdrowienia, będące w trakcie leczenia psychiatrycznego.

Psychoedukacja dla pacjenta i jego najbliższych.

Poradnictwo dla osób doświadczających sytuacji kryzysowych lub problemów osobistych np:

  • trudności w przystosowaniu się do aktualnych zmian życiowych lub zawodowych
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • trudności w sferze emocjonalnej
  • zaniżone poczucie własnej wartości
  • trudności wynikające z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Diagnostyka psychologiczna

Diagnoza psychologiczna intelektu, osobowości, procesów poznawczych z wykorzystaniem profesjonalnych testów i kwestionariuszy wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Opiniowanie

Opiniowanie psychologiczne.
Opiniowanie sądowo-psychologiczne.